Navigation

Du vil sandsynligvis have større chancer for at klare en overlevelsessituation hvis du er i stand til at navigere. Navigering består både af evner og selvtillid. Hvis du ikke har selvtillid men evnerne, vil du hurtigt begynde at tvivle på dig selv og dine observationer i forbindelse med navigering. Du kan hurtigt ende med at bevæge dig i en totalt forkert retning og væk fra bebyggede områder.

Hvis du derimod kun har selvtilliden, men ikke evnerne vil du hurtigt opnå det samme resultat, da du kun anvender din intuition og ikke dine evner.

Du vil sandsynligvis blive nødt til at improvisere når du skal signalere til en redningsstyrke. Der er derfor vigtigt at kunne identificere hvilke midler du har for at kunne signalere, og ikke mindst hvordan – og hvornår – det er mest optimalt, så du er sikker på at blive opdaget.

På mine kurser vil du få opbygget både dine evner og din selvtillid omkring navigation, så du bliver i stand til at navigere sikkert rundt i ukendt terræn.