Førstehjælp

De fleste unge og voksne mennesker kan udføre førstehjælp. En del kan endda udføre hjertemassage og anden livreddende førstehjælp.

Hvor mange af os kan sige at vi kan udføre førstehjælp på os selv eller andre i en overlevelsessituation?

Kan du udføre førstehjælp på en person der er ramt af hypotermi, hypertermi, dehydrering, hyponatremi, slangebid eller mild højdesyge?

Kan du behandle en forstuvet fod eller andet uden normale førstehjælpsmidler som f.eks forbindinger?

Alle disse skader, eller tilstande, er nogen af de ting du kan komme ud for, hvis du bevæger dig rundt i vildmarken eller hvis du skulle befinde dig i en større nødsituation, hvor du enten ikke har adgang til normale førstehjælpsmidler, eller de er måske opbrugt.

Du vil på nogle af mine kurser blive undervist i, og få afprøvet, wilderness førstehjælp, hvor vi vil afprøve både konventionelle og ukonventionelle metoder at yde førstehjælp.